Z wypełnieniem rocznego PIT nie warto czekać do ostatniej chwili. Pośpiech sprzyja tylko błędom. Aby ich uniknąć, warto zacząć od zgromadzenia wszystkich niezbędnych do tego dokumentów.
Osiągnięcie przez podatnika w roku podatkowym jakichkolwiek dochodów zobowiązuje go do ich rozliczenia przed organem podatkowym. Od źródła pochodzenia zarobionych pieniędzy będzie zależał rodzaj formularza, jaki trzeba będzie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym. Dlatego przygotowania do rocznego rozliczenia PIT należy zacząć od zakwalifikowania uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Może się bowiem okazać, że podatnik w danym roku osiągnął dochody z kilku źródeł, co może skutkować obowiązkiem złożenia kilku formularzy podatkowych, a nie jednego.

IS w Kielcach: przy ulgach potrzebne są załączniki

Składając zeznanie podatkowe za 2009 rok, podatnicy powinni również wypełnić odpowiednie załączniki. Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach tłumaczy, że załączniki stanowią integralną część rozliczenia rocznego podatnika. Brak wymaganego załącznika lub jego nieprawidłowe sporządzenie spowoduje konieczność wezwania podatnika przez urząd skarbowy celem jego uzupełnienia lub skorygowania.
– Korekta załącznika do zeznania następuje według zasad określonych w art. 81 Ordynacji podatkowej, tj. poprzez złożenie korekty całego zeznania podatkowego z prawidłowym załącznikiem i dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty – podpowiada Maria Bojczuk.
Przypomina również, że błędy w załącznikach podobnie jak w samym zeznaniu mogą opóźnić rozliczenie i ewentualny zwrot nadpłaty. Wybór właściwego załącznika zależy od rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz odliczeń od dochodu lub podatku, z których podatnik zamierza skorzystać.
Maria Bojczuk mówi także, że gdy podatnik pomyli się przy przenoszeniu danych z PIT-11 do swojego zeznania, wówczas:
● gdy sam zorientuje się, że złożone zeznanie podatkowe zawiera błędy, może stosownie do przepisu art. 81 Ordynacji podatkowej złożyć korygującą deklarację wraz z pismem wyjaśniającym przyczyny jej złożenia;
● gdy urząd skarbowy w ramach czynności sprawdzających stwierdzi, że złożona przez podatnika deklaracja zawiera błędy rachunkowe, inne oczywiste pomyłki lub że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymogami, wówczas stosownie do art. 274 Ordynacji podatkowej może:
– sam dokonać korekty zeznania (tylko gdy w wyniku tej korekty zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku nie przekracza 1 tys. zł),
– zwrócić się do podatnika o skorygowanie deklaracji i złożenia niezbędnych wyjaśnień wskazujących przyczyny powstałych nieścisłości.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć błędów w rocznym PIT- radzą izby skarbowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- O czym należy pamiętać przy ustaleniu dochodu
- Czy małżonkowie mogą złożyć jeden PIT
- Jakie preferencje mają samotni rodzice
- Jak muszą być udokumentowane wydatki internetowe