Niemiecka emerytura wypłacana polskiemu podatnikowi podlega opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, a w Polsce jest zwolniona z podatku.
Przeniesienie z Niemiec do Polski miejsca zamieszkania osoby osiągającej emeryturę z Niemiec nie powoduje zwiększenia obciążenia podatkiem dochodowym takiego dochodu, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14245).
Z polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, że emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z drugiego umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym państwie (art. 18 ust. 1 umowy). Jednak płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym umawiającym się państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie (art. 18 ust. 2 umowy). Oznacza to, że świadczenia emerytalne, które wypłacane są osobom zamieszkałym w Polsce, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech, czyli w państwie wypłaty tych świadczeń. Jednocześnie w Polsce dochody te są zwolnione z opodatkowania.