Osoba, która wykazała nadpłatę w zeznaniu podatkowym za 2009 rok, może wybrać formę zwrotu pieniędzy. Fiskus może je np. przekazać na konto podatnika lub wypłacić w kasie urzędu.
Podatnicy, którzy w deklaracji wykazali bądź wykażą nadpłatę podatku, powinni pamiętać, że sami mogą wybrać sposób, w jaki urząd wypłaci im należne pieniądze.
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przewiduje, że zwrot nadpłaty następuje w jednej z dwóch form: