Podatnicy, którzy wykazali nadpłatę w PIT, powinni ją otrzymać w ciągu trzech miesięcy. Osobom, które złożyły zeznanie 30 kwietnia, fiskus musi zwrócić pieniądze do 30 lipca.
Jutro, 30 lipca, podatnicy, którzy złożyli 30 kwietnia zeznanie za 2009 rok i wykazali w nim nadpłatę, muszą otrzymać pieniądze z urzędu skarbowego. Organ podatkowy na zwrot nadpłaty ma trzy miesiące od momentu złożenia przez podatnika zeznania. Jeśli podatnik korygował PIT po 30 kwietnia, termin trzymiesięczny liczony będzie od momentu złożenia poprawionej deklaracji.
Jeśli fiskus nie wypłaci pieniędzy w terminie, podatnik ma prawo go ponaglić. Przy wypłacie nadpłaty po terminie podatnikowi będą przysługiwały odsetki za każdy dzień zwłoki, które wynoszą obecnie 10 proc. w skali roku.