W zeznaniu rocznym za 2009 rok rodzice, rodziny zastępcze oraz opiekunowie prawni mogą odliczyć od swojego podatku kwotę ulgi prorodzinnej na nowych zasadach. Za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem można odliczyć 92,67 zł.
W rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych jedną z najpopularniejszych ulg pozwalających na znaczne zmniejszenie obciążeń fiskalnych jest tzw. ulga prorodzinna. W zeznaniach podatkowych za 2009 rok ulgę można odpisać od podatku już po raz trzeci, przy czym tym razem podatnicy skorzystają z odliczenia na nowych zasadach. Przepisy regulujące mechanizm odliczenia ulgi prorodzinnej uległy istotnym zmianom, dlatego nawet podatnicy, którzy korzystali już z odliczenia w latach poprzednich, nie powinni postępować rutynowo, uwzględniając preferencję z tytułu wychowywania dzieci w PIT składanym do 30 kwietnia 2010 r.

Zasady odliczenia