Podatnik, który w 2009 roku przekazał darowiznę, np. na cele kultu religijnego, pożytku publicznego czy krwiodawstwa, może ją wykazać w rocznym zeznaniu PIT. Kwota darowizny lub ekwiwalentu za oddaną krew pomniejszy dochód do opodatkowania.

Czy ważny jest cel przekazanej darowizny

Podatnik w 2009 roku kilka razy przekazywał darowizny. Część środków podarował dwóm domom dziecka, a część organizacji pożytku publicznego. Czy wykazując te darowizny w rocznym PIT, ważne jest, komu pieniądze są przekazywane?