Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy należy zapłacić PIT przy kupnie wcześniej wynajmowanego zakładowego mieszkania, gdy spółdzielnia na ten zakup udzieliła 90-proc. bonifikaty.

Według warszawskiej izby, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu.

Prawo do zwolnienia w nim zawarte przysługuje w sytuacji, gdy przedmiotem zbycia jest zakładowy (tj. stanowiący własność pracodawcy lub byłego pracodawcy) budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, a jego nabywca posiada do tego budynku lub lokalu tytuł prawny – umowę najmu.

W analizowanym przypadku te warunki zostały spełnione, tj. podatnik nabędzie lokal zakładowy, którego jest najemcą.

W związku z tym przy zakupie lokalu zakładowego przez podatnika nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90-proc. bonifikaty udzielonej przez spółdzielnię.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 marca 2010 r. (nr IPPB4/415-21/10-2/JS).