Tekst jednolity ustawy o PIT, uwzględniający wszystkie nowelizacje od 2000 roku, został opublikowany w Dzienniku Ustaw.
DGP niejednokrotnie zwracał uwagę, że ustawa o PIT przez kilka lat nie doczekała się tekstu jednolitego, pomimo licznych nowelizacji. Po 10 latach mamy kolejny tekst jednolity. Został on opublikowany jako załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 51, poz. 307).
Ustawa o PIT od 2000 roku zmieniana była ponad 100 razy, dlatego tak ważne było ogłoszenie jej tekstu jednolitego. Dla podatnika kolejne zmiany ustawy oznaczały, że aby skutecznie posługiwać się przepisami, musiał zaglądać do kilkudziesięciu Dzienników Ustaw. Mogło to powodować popełnienie błędu przy rozliczeniu PIT. Tekst jednolity ogłaszany w dzienniku urzędowym różni się od innych opracowań urzędowych i prywatnych, dla których używa się nazwy tekst ujednolicony.