TRZY PYTANIA DO KRZYSZTOFA LUFTA, dyrektora Biura Prasowego Kancelarii Sejmu - W Sejmie trwają prace nad przygotowaniem tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kto zajmuję się tą kwestią?
To prawda, że od kilku tygodni w Kancelarii Sejmu trwają intensywne prace nad przygotowaniem tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst ten – tak jak każdy tekst jednolity – opracowywany jest przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, w którym działa specjalny Wydział ds. Tekstów Jednolitych.
Kiedy tekst jednolity będzie gotowy?
Ponieważ w wypadku tej akurat ustawy jest to materiał bardzo obszerny (ponad 120 nowelizacji od 2000 roku), zakończenie prac oraz publikacja tekstu jednolitego nie nastąpi wcześniej niż pod koniec marca.
Czy nie lepszym pomysłem niż praca nad tekstem jednolitym ustawy o PIT raz na 10 lat byłoby np. coroczne opracowywanie tekstu ujednoliconego tej ustawy?
Tekst ujednolicony uzupełniany jest przez prawników Kancelarii Sejmu nie tylko co rok, ale wręcz po każdej nowelizacji tej ustawy i znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych dostępnym na stronie internetowej Sejmu. Spełnia on jednak nieco inne funkcje niż tekst jednolity. Tekst ujednolicony ma charakter jedynie informacyjny, ale z punktu widzenia podatnika może być nawet bardziej praktyczny i przydatny właśnie dzięki większej jego aktualności. Podatnik może w ułatwiony sposób orientować się w aktualnym stanie przepisów ustawy i na bieżąco śledzić jej zmiany.
Natomiast tekst jednolity nie tylko uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy, ale jest też obowiązującym źródłem prawa publikowanym w Dzienniku Ustaw. Nie jest jednak ogłaszany po każdej nowelizacji ustawy, a jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną warunki określone w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Przy okazji warto dodać, że Kancelaria Sejmu opracowuje na bieżąco teksty ujednolicone nie tylko ustawy o PIT, ale w ogóle wszystkich nowelizowanych ustaw. Są dostępne (oczywiście bezpłatnie) w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu, w którym każdego dnia odnotowuje się średnio ok. 30 tys. osób.