Podatnik, który czerpie zyski z zamieszczania reklam na swojej stronie internetowej, musi wykazać je w rocznym PIT jako przychód z innych źródeł.
Podatnik prowadzi hobbistycznie stronę internetową. Jest zatrudniony w firmie niezwiązanej ze stroną. Chce umieścić na stronie reklamy, aby ewentualne przychody z reklam pokryły koszty hostingu i domen (umożliwiając tym samym publikację strony w internecie), które ponosi. Podatnik chciałby zamieścić na swojej stronie banery reklamowe oraz reklamy kontekstowe.
– Czy takie zyski z reklam zakwalifikować do przychodów z innych źródeł czy do przychodów z najmu i dzierżawy – pyta pan Konrad z Warszawy.
Uzyskany przez podatnika przychód będzie podlegał – w roku uzyskania – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł. Powinien on być wykazany w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) w rubryce: przychód z innych źródeł.
Reklama
Warto podkreślić, że w odniesieniu do tego rodzaju przychodów ustawodawca nie przewidział obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego. Dochód ten podlega zatem opodatkowaniu – łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez podatnika według skali PIT. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.
Podatnik, dokonując obliczenia należnego za rok zobowiązania, powinien więc wziąć pod uwagę skumulowane dochody, uwzględniając kwotę wolną od podatku.
Takie stanowisko zaprezentował m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 8 grudnia 2009 r. (nr ITPB1/415-741/09/MR).
29 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok