Firmy, których sprawozdania finansowe za 2007 rok będą badane po raz pierwszy, muszą pamiętać, że w niektórych przypadkach nie mogą stosować dotychczasowych rozwiązań.

Roman Seredyński, biegły rewident, prezes zarządu Europejskiego Centrum Audytu, podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie dotyczące ewidencji umów leasingu.

Ekspert przypomina, że konstrukcja polskiego prawa powoduje, że jedna i ta sama umowa leasingu jest odmiennie kwalifikowana dla celów podatkowych oraz rachunkowych. Zwykle mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym w ujęciu podatkowym, podczas gdy w ujęciu rachunkowym jest to leasing finansowy. Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, jednostki niepodlegające obowiązkowi badania mogą dokonywać kwalifikacji umów leasingu na podstawie przepisów podatkowych.

- Większość jednostek korzysta z tego uproszczenia i nie ewidencjonuje leasingu finansowego do czasu pojawienia się obowiązku badania - twierdzi nasz rozmówca. Dodaje również, że problematykę leasingu można rozpatrywać w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja dotyczy nowych umów, które są zawierane od 1 stycznia 2007 r. Wyjaśnia, że w takim przypadku nie ma wątpliwości. Jednostka powinna dokonać kwalifikacji umowy zgodnie z ustawą o rachunkowości i prowadzić odrębną ewidencję podatkową oraz bilansową.

Druga sytuacja - według Romana Seredyńskiego - dotyczy umów zawartych do 31 grudnia 2006 r.

- W takiej sytuacji umowę leasingu należy wprowadzić do ksiąg najpóźniej na dzień 31 grudnia 2007 r. - przypomina rozmówca. Podkreśla również, że bardzo ważny jest fakt, że korekta kosztów powinna być ujęta w podziale na dwa okresy. Korekta kosztów poniesionych do 31 grudnia 2006 r. powinna zostać ujęta jako zmiana wyniku lat ubiegłych. Natomiast część dotycząca roku 2007 powinna zostać odniesiona w wynik finansowy roku badanego.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl