Odsetki od lokat na rachunku lokacyjnym wydzielonym z rachunku firmy stanowią przychody z kapitałów pieniężnych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy rozliczyć odsetki uzyskane z lokaty bankowej przez przedsiębiorcę. W ramach dodatkowej umowy z bankiem wolne środki z rachunku podstawowego firmy podatnik lokował na rachunku lokacyjnym, który funkcjonuje jako subkonto rachunku podstawowego.
Według warszawskiej izby, odsetek od odrębnych lokat terminowych utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych, nawet przez bank prowadzący rachunek bieżący podatnika, nie można utożsamiać z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, gdyż nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary i usługi, na te rachunki nie spływają środki ze sprzedaży.