■  NOWE BROSZURY. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej nowe broszury informacyjne, które mają pomóc podatnikom przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok. Opublikowano cztery broszury informacyjne do zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, oraz dwie do załączników: PIT/D i PIT/O.

Więcej www.mf.gov.pl

■  ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH. W Monitorze Polskim z 12 grudnia (MP nr 92, poz. 1009) opublikowane zostały aktualne stawki za zwłokę od zaległości podatkowych. Obowiązująca stawka odsetek za zaległości podatkowe wynosi w stosunku rocznym 13 proc. kwoty zaległości.

■  WYDATKI NA CELE MIESZKANIOWE. W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra finansów w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (MP nr 92, poz. 1008). W 2008 roku wysokość podstawy określenia przysługującej kwoty odliczeń nie może przekroczyć 212 870 zł. Zmiana przepisu jest ważna dla tych podatników, którzy przed końcem 2006 roku, na podstawie obowiązujących wówczas przepisów (art. 26b ust. 1 ustawy o PIT), nabyli prawo do ulgi odsetkowej od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

■  SPOTKANIE Z PODATNIKAMI. Dziś o godz. 11.00 w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Fabryczna, ul. Ostrowskiego 5, odbędzie się spotkanie dla podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, poświęcone wypełnianiu nowo obowiązujących przy rozliczaniu dochodów za 2007 rok zeznań: PIT-36, PIT-36L oraz informacji PIT-4R.

Więcej www.is.wroc.pl