Podatnikowi nie będą naliczone odsetki za zwłokę, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia kontroli skarbowej nie zostanie mu doręczona decyzja.
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o kontroli skarbowej, która zapewnia podatnikom większą ochronę w postępowaniu prowadzonym przez urzędy kontroli skarbowej. Podatnikom, którzy na decyzję o wynikach takiej kontroli będą czekać ponad pół roku, nie będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych od dnia wszczęcia postępowania kotrolnego do dnia doręczenia decyzji.
W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel, z reguły naczelnik urzędu skarbowego, zobowiązany będzie w tytule wykonawczym określić m.in. okres wstrzymania biegu odsetek.
Zaniechanie dokonania takiej czynności lub też nieprawidłowe określenie takiego okresu będzie mogło zostać podważone przez podatnika poprzez wniesienie zarzutu.
– Skutkiem tego będzie w dalszej kolejności umorzenie postępowania egzekucyjnego i zwrot podatnikowi wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych – stwierdza Andrzej Ossowski, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego A. Ossowski.
Przepis o nienaliczaniu odsetek nie będzie miał zastosowania, jeżeli to podatnik lub jego pełnomocnik przyczyni się do wydłużenia postępowania kontrolnego. Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta i wejdzie w życie 1 lipca 2010 r.