W poniedziałek, 8 marca, inspektorzy kontroli skarbowej sprawdzili w Białymstoku kilkanaście kwiaciarni. Interesowało ich, jak podatnicy ewidencjonują sprzedaż w kasach fiskalnych, a także czy wydają klientom paragony.

– Rzeczywiście 8 marca miałem w swojej kwiaciarni wizytę dwóch inspektorów skarbowych. Za niezaewidencjonowanie trzech transakcji i niewydanie paragonu dostałem 500 zł mandatu – opowiada właściciel kwiaciarni w Białymstoku.

Przeprowadzenie akcji w Dniu Kobiet potwierdzają pracownicy białostockiego urzędu kontroli skarbowej (UKS). To nie pierwsza tego typu interwencja. Urzędnicy UKS prowadzą zakrojone na szeroką skalę kontrole w zakresie ewidencjonowania obrotów w kasach fiskalnych. Działania są intensywniejsze podczas imprez okolicznościowych, świąt, okresów wypoczynku, np. andrzejek, ferii, wakacji czy Dnia Kobiet.

Akcje mandatowe

Z uwagi na różne godziny pracy przedsiębiorców, czynności inspektorów UKS wykonywane są nie tylko w czasie pracy urzędu, ale bywa, że także w godzinach popołudniowych czy wieczornych oraz w dni wolne od pracy.

– Wielu przedsiębiorców w tym czasie zbyt często zapomina o obowiązkach podatkowych – dodaje Mariola Grabowska z UKS w Łodzi.

Z kolei Bogusław Jóźwik z UKS w Szczecinie potwierdza, że UKS nie tyle prowadzi zakrojone na szeroką skalę akcje wydawania mandatów, ile wzmożone kontrole w zakresie prawidłowości ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych.

– Prowadzone działania potwierdzają, że szara strefa w handlu detalicznym ciągle występuje, szczególnie na bazarach i targowiskach – stwierdza Elżbieta Domagała z UKS w Bydgoszczy.

Celem prowadzonych działań jest upowszechnienie wypełniania obowiązków w zakresie stosowania ewidencji w kasach. Anna Baran z UKS w Zielonej Górze tłumaczy, że nakładanie mandatów nie jest celem tych kontroli, lecz środkiem dyscyplinującym podatników.

Są też regiony kraju, gdzie obecnie nie są prowadzone wzmożone akcje mandatowe. Przykładem może być woj. świętokrzyskie. Jolanta Strojna z UKS w Kielcach podaje, że akcje mandatowe wykonywane są na bieżąco i systematycznie. Podobnie jest w Lublinie.