Urzędy kontroli skarbowej uważnie sprawdzają ewidencję sprzedaży w kasach fiskalnych. Od początku roku inspektorzy skarbowi wystawili już kilkaset mandatów. Każda impreza lub święto, np. Dzień Kobiet, stanowi dobry pretekst do kontroli.
W poniedziałek, 8 marca, inspektorzy kontroli skarbowej sprawdzili w Białymstoku kilkanaście kwiaciarni. Interesowało ich, jak podatnicy ewidencjonują sprzedaż w kasach fiskalnych, a także czy wydają klientom paragony.
– Rzeczywiście 8 marca miałem w swojej kwiaciarni wizytę dwóch inspektorów skarbowych. Za niezaewidencjonowanie trzech transakcji i niewydanie paragonu dostałem 500 zł mandatu – opowiada właściciel kwiaciarni w Białymstoku.
Przeprowadzenie akcji w Dniu Kobiet potwierdzają pracownicy białostockiego urzędu kontroli skarbowej (UKS). To nie pierwsza tego typu interwencja. Urzędnicy UKS prowadzą zakrojone na szeroką skalę kontrole w zakresie ewidencjonowania obrotów w kasach fiskalnych. Działania są intensywniejsze podczas imprez okolicznościowych, świąt, okresów wypoczynku, np. andrzejek, ferii, wakacji czy Dnia Kobiet.

Akcje mandatowe

Z uwagi na różne godziny pracy przedsiębiorców, czynności inspektorów UKS wykonywane są nie tylko w czasie pracy urzędu, ale bywa, że także w godzinach popołudniowych czy wieczornych oraz w dni wolne od pracy.
– Wielu przedsiębiorców w tym czasie zbyt często zapomina o obowiązkach podatkowych – dodaje Mariola Grabowska z UKS w Łodzi.
Z kolei Bogusław Jóźwik z UKS w Szczecinie potwierdza, że UKS nie tyle prowadzi zakrojone na szeroką skalę akcje wydawania mandatów, ile wzmożone kontrole w zakresie prawidłowości ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas fiskalnych.
– Prowadzone działania potwierdzają, że szara strefa w handlu detalicznym ciągle występuje, szczególnie na bazarach i targowiskach – stwierdza Elżbieta Domagała z UKS w Bydgoszczy.
Celem prowadzonych działań jest upowszechnienie wypełniania obowiązków w zakresie stosowania ewidencji w kasach. Anna Baran z UKS w Zielonej Górze tłumaczy, że nakładanie mandatów nie jest celem tych kontroli, lecz środkiem dyscyplinującym podatników.
Są też regiony kraju, gdzie obecnie nie są prowadzone wzmożone akcje mandatowe. Przykładem może być woj. świętokrzyskie. Jolanta Strojna z UKS w Kielcach podaje, że akcje mandatowe wykonywane są na bieżąco i systematycznie. Podobnie jest w Lublinie.Branże pod lupą

Kontrolami UKS objęte są setki placówek handlowych i usługowych, zajmujących się sprzedażą detaliczną, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. targowisk, placówek gastronomicznych, stacji LPG.
Andrzej Bartyska z UKS w Gdańsku podkreśla, że inspektorów kontroli skarbowej wykonujących swoją pracę w nietypowych godzinach zauważyć można najczęściej w trakcie kontroli kas na bazarach i targowiskach, w trakcie weekendowych imprez handlowych oraz w nocnych klubach i lokalach gastronomicznych.
– Nieewidencjonowanie sprzedaży w kasach stanowi nieuczciwą konkurencję dla handlowców prawidłowo odprowadzających podatki – ocenia Mirosława Torenc z UKS w Olsztynie.

Błędy podatników

Akcje kontrolne związane są bądź z sezonowością działalności bądź jej nasileniem w pewnych okresach roku.
– Są niestety sprzedawcy, którzy pomimo wielokrotnych kontroli nagminnie łamią prawo – mówi Izabela Głowacka z UKS w Białymstoku.
Jako przykład podaje kwiaciarkę, która kasę fiskalną trzymała w szafie. Przy każdej kontroli, uzasadniając przetrzymywanie kasy w szafie i niezaewidencjonowanie na niej sprzedaży, powoływała się na dużą wilgotność w kwiaciarni i na konieczność ochrony kasy przed uszkodzeniem.
Na inne sztuczki podatników wskazuje Joanna Kruz z UKS w Katowicach. Jako błędy wymienia: ewidencję na kasie towarów np. co dziesiątej transakcji, niezatwierdzanie w kasie nabitej sprzedaży, co powoduje możliwość ominięcia tej kwoty w ewidencji, używanie kasy tylko podczas sprzedaży towarów w sklepie, a sprzedaż tego samego asortymentu na bazarach lub targowiskach odbywa się poza ewidencją.Przyjęcie kary

Mandaty nakładane są na osoby, które wbrew przepisom dokonują sprzedaży z pominięciem kasy. Elżbieta Domagała podkreśla, że np. właściciel lub kierownik sklepu, którzy dopuszczą do niezaewidencjonowania obrotu w kasie, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
– Sprzedawca, który dopuszcza się nieprawidłowości w tym zakresie, może zostać ukarany mandatem od 131,7 do 2634 zł – podaje Anna Baran.
Natomiast Jolanta Strojna dodaje, że każdy, kto przyjmie mandat, mimo że jest przekonany o tym, iż nie powinien być on nałożony, może złożyć wniosek o jego uchylenie do sądu rejonowego w terminie siedmiu dni od daty przyjęcia mandatu.
Urzędnicy ostrzegają: działania kontrolne będą kontynuowane, gdyż wpływają na zmniejszenie szarej strefy, zwiększają wpływy budżetowe, a także chronią interesy uczciwych podatników.
OPINIA
Wzmożona aktywność urzędów kontroli skarbowej w okresie osiągania zwiększonych obrotów nie jest niczym nadzwyczajnym. Niewątpliwie podatnikom łatwiej popełnić błąd przy dużej liczbie transakcji, choć trudno stwierdzić, czy właśnie to jest głównym powodem takich kontroli. Nie można mieć wątpliwości, że w takim okresie prowadzone przez urzędników kontrole mogą być dla podatników szczególnie uciążliwe. Należy jednak założyć, że ich głównym celem nie jest karanie przedsiębiorców za incydentalne błędy, lecz identyfikacja nieuczciwych podatników.
Paweł Banasik
doradca podatkowy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Kary grzywny / DGP