Przysporzenie majątkowe

Na innych elementach zwrotu wydatków za wymianę okien skupił się minister finansów w ubiegłorocznej interpretacji ogólnej. Dla ministra kluczową sprawą było ustalenie, czy przy zwrocie za wymianę okien powstaje u otrzymującego przysporzenie majątkowe. Minister podparł się orzecznictwem sądowym, z którego wynika, że zwrot kosztów z tytułu wymiany okien otrzymany od spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje po stronie podatników przysporzenia majątkowego i z tego względu nie mieści się w pojęciu przychodu z innych źródeł. Nie podlega zatem opodatkowaniu.

W związku z zaistniałą sytuacją minister finansów będzie musiał albo uzupełnić swoją poprzednią interpretację o sytuację podatników posiadających odrębną własność do mieszkania, albo wydać nową interpretację.

OPINIE

Gabriela Nowicka

prawnik w Auxilium

Osoby dysponujące spółdzielczymi prawami do lokali są zobowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale i mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie ze statutem. Tymczasem osoby posiadające odrębną własność lokali zobowiązane są do ponoszenia ciężaru eksploatacji i utrzymania własnych lokali i nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Według warszawskiej izby pierwsza grupa nie ma takich obowiązków jak druga i z tej racji osoby posiadające odrębną własność lokali powinny płacić PIT od zwrotu za okna. Fakt rozróżniania dwóch grup na niezbyt wyraźnych podstawach budzi wątpliwości interpretacyjne.