Takie stanowisko przedstawił minister finansów w interpretacji ogólnej z 17 marca 2009 r. (nr DD3/033/33/ KDJ/09/209), o czym informowaliśmy na łamach GP.

Teraz dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 lutego 2010 r. (nr IPPB4/415-783/09-4/SP) prezentuje odmienne niż minister stanowisko. Zdaniem stołecznej izby w sytuacji zwrotu przez spółdzielnię mieszkaniową części poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej, po stronie tych osób powstaje przychód, który trzeba opodatkować w rocznym PIT.

Różnica w obu stanowiskach polega na tym, że minister odniósł się do sytuacji podatników posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Z kolei izba skarbowa rozpatrywała przypadek osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu. Mimo tych różnic obie sprawy mają wspólny mianownik. W obu przypadkach zwrot za wymianę okien zazwyczaj następuje ze środków wpłacanych na fundusz remontowy, który w całości finansowany jest ze składek członków spółdzielni. Absurdalne jest twierdzenie, że składki na fundusz są przychodem członków spółdzielni po ich wypłacie.

Obowiązki lokatorów

Dyrektor warszawskiej izby zwrócił uwagę, że osoby posiadające odrębną własność lokali zobowiązane są do ponoszenia ciężaru eksploatacji i utrzymania własnych lokali, a także mienia spółdzielni. Takiego obowiązku nie mają osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu oraz pozostałe osoby, które nie posiadały odrębnej własności lokalu.

W analizowanym przez izbę przypadku spółdzielnia z funduszu remontowego dokonuje zwrotu części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu, oraz osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu.

W sytuacji zwrotu takim osobom części poniesionych wydatków na wymianę okien, po stronie tych osób powstaje przysporzenie majątkowe. Spółdzielnia musi wystawić PIT-8C właścicielom lokali. Właściciele powinni ten dochód wykazać w zeznaniu składanym za rok, w którym otrzymali refundację.