Organy podatkowe przeprowadziły najazd na podatników. Szukano ukrytych dochodów i innych podatkowych przewinień. Bardzo dobrze.
Dbanie o rzetelne wywiązywanie się z obowiązków w pełni zasługuje na pochwałę. Oczywiście, jeśli kontrole nie przybierają form absurdów. Jasne jest, że nikt płacić podatków nie lubi. Często szuka się sposobów, jak zmniejszyć swoje zobowiązania. Wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem. Szukanie sposobów obniżenia zobowiązań podatkowych nie może polegać na oszustwie. W przyrodzie nic nie ginie i za błędy przyjdzie kiedyś zapłacić.