Umowa darowizny co do zasady podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Umowy darowizny są objęte PCC, ale jedynie w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej, czyli zawarcia umowy, i ciąży na obdarowanym. Podstawę opodatkowania PCC przy umowie darowizny stanowi wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Ponieważ w przypadku umowy darowizny opodatkowane PCC jest samo obciążenie przedmiotu umowy darowizny, dla określenia wysokości podatku żadnego znaczenia nie ma wartość przedmiotu darowizny. Jeżeli darowany przedmiot jest wolny od zobowiązań, to umowa darowizny nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Obdarowany będzie zobowiązany jedynie do zapłaty podatku od darowizny.

STAWKI PODATKU PRZY UMOWIE DAROWIZNY

  • 2 proc. - przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.
  • 1 proc. - przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl