Firmy europejskie coraz częściej korzystają z outsourcingu usług, w tym usług księgowych. Na outsourcing i optymalizację kosztów decydują się również instytucje publiczne.
Wartość krajowego rynku BPO (outsourcingu procesów biznesowych, m.in. księgowości) przekroczyła już 2 mld dol. – wynika z badań firmy analityczno-doradczej Nelson-Hall. W rezultacie Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem outsourcingu w Europie, co potwierdzają również inne badania. Zdaniem ekspertów ten trend utrzyma się również w tym roku. Jak przyznaje Jacek Levernes, prezes m.in. HP Global e-business Operations, Polska jest postrzegana jako doskonała lokalizacja inwestycji w sektor usług głównie dzięki dobrze wykształconej kadrze posiadającej liczne certyfikaty, np. ACCA i coraz częściej tytuły takie jak MBA. Wzrostowy trend w outsourcingu usług dotyczy obsługi księgowej dla przedsiębiorstw i koncernów międzynarodowych. Niewykluczone jednak, że Polska wzorem innych państw Europy Zachodniej zdecyduje się również na outsourcing usług w sektorze publicznym. Jak mówi Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO Poland, na rynku europejskim wartość kontraktów outsourcingowych w sektorze publicznym wzrosła w zeszłym roku ponadtrzykrotnie. Ekspert przyznaje, że coraz więcej procesów typowych i charakterystycznych dla funkcjonowania państwa i jego instytucji jest oddawanych w zewnętrzne zarządzanie. W Europie jesteśmy w środku trendu, który niedługo rozpocznie się też w Polsce. Coraz więcej sektorów i branż polskiej gospodarki zacznie się decydować na outsourcing.
– W 2010 roku stawiam na energetykę, przemysł ciężki i chemiczny oraz liczę na uruchomienie potrzeb w zakresie optymalizacji kosztów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – przewiduje Krystian Bestry.
Nie będzie to proces łatwy, ze względu na silną pozycję związków zawodowych w tych sektorach, ale właśnie w nich potencjalne oszczędności są olbrzymie.
Ważne
Outsourcing księgowy może polegać na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i bieżącej obsłudze podatkowej, doradztwie księgowym, kalkulacji płac i obsłudze kadrowej, wdrożeniu i integracji systemów informatycznych