Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła uch-walone przez Sejm zmiany w ustawach podatkowych. Senatorowie debatowali m.in. nad wysokością podwyżki ulgi rodzinnej w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kształcie definicji budownictwa społecznego w nowelizowanej ustawie o VAT. Poprawki do ustaw zgłosił senator Jacek Włosowicz z PiS.

W przypadku ulgi na dzieci zmiana sprowadza się do przyjęcia rozwiązania popieranego przez rząd. Oznacza zatem powrót do odliczenia w wysokości kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 572,54 zł na każde dziecko w rozliczeniu za 2007 rok. Poprawka ta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję. Przypomnijmy, że Sejm uchwalił ulgę w wysokości dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, czyli ponad 1100 zł na każde dziecko. Nad podwyżką ulgi debatowała wczoraj również senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, która w przeciwieństwie do Komisji Gospodarki Narodowej opowiedziała się za ulgą w wysokości ponad 1100 zł na każde dziecko.

Poparcie senatorów uzyskały także poprawki do regulacji wprowadzających definicję budownictwa społecznego. Przypomnijmy, że uchwalona przez Sejm ustawa zakłada objęcie definicją budownictwa społecznego domów o powierzchni użytkowej nieprzekraczajacej 300 mkw. i mieszkań 150 mkw. W przeciwieństwie do propozycji rekomendowanej przez Ministerstwo Finansów, ustawa w kształcie uchwalonym przez sejm zaliczyła do budownictwa społecznego wszystkie remonty i umożliwiła stosowanie niższej 7-proc. stawki VAT np. w odniesieniu do garaży przynależnych do budynku mieszkalnego. Niektóre z przy- jętych rozwiązań skrytykował wczoraj podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik.

- Ustawa zawiera wiele luk i niedoróbek, które utrudnią podatnikom stosowanie definicji budownictwa społecznego w praktyce - powiedział w trakcie posiedzenia Komisji.

Uwagi te dotyczyły m.in. braku określenia w ustawie sposobu ustalania powierzchni użytkowej decydującej o stosowaniu preferencyjnej stawki. Komisja przyjęła wczoraj poprawki doprecyzowujące ustawę.

Przypomnijmy, że przyjęcie przez parlament definicji budownictwa społecznego umożliwi stosowa- nie obniżonej 7-proc. stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym po upływie okresu przejściowego zagwarantowanego Polsce w Traktacie Akcesyjnym, czyli po 31 grudnia 2007 r. Gdyby definicja nie została uchwalona przed tą datą, dostawa nowych mieszkań i domów od początku przyszłego roku zostałaby objęta podstawową 22-proc. stawką VAT.

Ustawa oprócz wprowadzenia definicji budownictwa społecznego, utrzymuje także niższe obciążenia fiskalne przy budowach i remontach realizowanych systemem gospodarczym. Osoby fizyczne nabywające materiały budowlane w związku z inwestycją mieszkaniową po 31 grudnia 2007 r. będą mogli nadal ubiegać się o zwrot części VAT. Senatorowie przyjęli wczoraj poprawkę wprowadzającą obowiązek składania przez podatników oświadczeń, że wydatki ujęte we wniosku o zwrot części VAT nie dotyczą materiałów budowlanych związanych z wykonywaniem czynności objętych definicją budownictwa społecznego.

Komisja Gospodarki Narodowej na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła także nowelizację ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Nowelizacja obejmuje zmianę tylko jednego przepisu wprowadzając wyższy podatek od gier na automatach o niskich wygranych. Zryczałtowana stawka począwszy od 1 stycznia 2008 r. ma wzrosnąć z obowiązujących 125 euro do 180 euro miesięcznie od jednego automatu. Nowelizacja została przyjęta przez Komisję bez żadnych poprawek. Głosowanie wszystkich ustaw w Senacie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

572,54 złoty może wynieść w 2007 r. ulga rodzinna na każde dziecko zamiast 1145,08 złotych

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl