■  SEMINARIUM KONSULTACYJNE. 17 września odbędzie się zorganizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Radę Międzynarodowych Standardów (IASB) seminarium konsultacyjne poświęcone projektowi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej www.skwp.pl

■  SZKOLENIE DLA BEZROBOTNYCH. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie zapraszają na szkolenie osoby bezrobotne planujące w najbliższym czasie rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 17 września o 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie, przy ul. Złotej 7.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

 WSPÓŁPRACA URZĘDU SKARBOWEGO Z GMINAMI. W celu ułatwienia podatnikom uzyskiwania zaświadczeń o dochodach, naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce podjął współpracę z gminami całego powiatu hajnowskiego. Dzięki zawartym porozumieniom, mieszkańcy powiatu hajnowskiego mogą pobrać i złożyć wnioski o wydanie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach, jak również odebrać zaświadczenie w siedzibach urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej www.is.bialystok.pl

■  PYTANIE O KONSOLIDACJĘ PODATKOWĄ. Francuski Najwyższy Sąd Administracyjny zwrócił się z do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym obowiązujących we Francji przepisów o konsolidacji podatkowej. Pozwalają one na tworzenie przez spółki grupy podatkowej, występującej jako jeden podatnik. Sprawa Société Papillon ma rozstrzygnąć, czy są one zgodne z zasadą swobody działalności gospodarczej.

Więcej www.taxnews.pl

■  ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZECIW CHINOM. Na początku września 2007 r. Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła postępowanie w sprawie obowiązującego w Chinach systemu udogodnień podatkowych. Jest to reakcja na skargi składane przez władze USA i Meksyku, które wskazywały, że udogodnienia te naruszają zasady dotyczące międzynarodowego handlu.

Więcej www.taxnews.pl