Gra w pokera podlega ustawie o grach hazardowych i jej urządzanie możliwe jest wyłącznie w kasynach.
Obowiązująca ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wymienia poker wśród karcianych gier losowych. Polska Federacja Pokera Sportowego (PFPS) postuluje rozróżnienie pokera sportowego (typu Texas Holdem) i pokera jako gry hazardowej. Problem ten został poruszony w interpelacji poselskiej nr 13988/10.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśniło, że aby daną grę uznać za losową, niezbędne jest spełnienie łącznie trzech przesłanek: organizator oferuje nagrody rzeczowe lub pieniężne, wynik w szczególności zależy od przypadku, warunki gry określa regulamin. Zdaniem MF obowiązek spełnienia przez uczestników gry w pokera dodatkowych warunków lub wykazania się szczególnymi umiejętnościami nie powoduje, że rozstrzygnięcie (wynik) traci charakter losowy. W grach, w których jeden z etapów zależy od przypadku, wynik całej gry również zależy od przypadku, a w konsekwencji gra ma charakter losowy. W ocenie resortu ze względu na fakt, że organizator gry w pokera oferuje wygrane przyznawane losowo, a zasady gry stanowią jej regulamin, gra w pokera wypełnia łącznie ustawowe przesłanki w zakresie uznania jej za grę losową, tj. objętą rygorami ustawy o grach hazardowych.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy do gier w karty zalicza się gry: black jack, poker i baccarat. Urządzanie m.in. gier w karty dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry. Oceniając możliwość organizowania poza kasynem gry rozgrywek pokera Texas Holdem, ministerstwo wskazało na zakaz reklamy i promocji m.in. gier w karty. Przez promocję gier w karty rozumie się publiczną prezentację tych gier, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry.