Prowadzę małą firmę. Z uwagi na dużą ilość pracy zapomniałem wystawić PIT-11 dla jednego z moich byłych pracowników, który był u mnie zatrudniony w I kwartale 2009 r. Czy mogę ponieść z tego tytułu jakieś konsekwencje?
TAK
Termin na wystawienie PIT-11 jest terminem ustawowym, określonym w art. 39 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestia odpowiedzialności płatnika za niewystawienie PIT-11 jest kontrowersyjna. Przepisy podatkowe oraz o odpowiedzialności karnej skarbowej nie określają jasno, czy informacja ta jest informacją podatkową czy deklaracją podatkową, dla których mają zastosowanie przepisy o odpowiedzialności karnej skarbowej.