TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Do 17 września podatek od nieruchomości muszą odprowadzić osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Więcej www.mf.gov.pl

SANKCJA VAT DLA PODMIOTÓW ZBIOROWYCH. Niedopuszczalne jest stosowanie poprzez analogię wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odnosząc ustalenia co do niemożności obciążania osób fizycznych dodatkowym zobowiązaniem podatkowym do podmiotów zbiorowych. Możliwe jest obciążenie podatnika sankcją VAT na podstawie starej ustawy z 1993 r., jeżeli dotyczy ona okresów rozliczeniowych sprzed uchylenia aktu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Sygn. akt I SA/Gd 565/07

FRANCJA PYTA ETS O KONSOLIDACJĘ PODATKOWĄ. Francuski Najwyższy Sąd Administracyjny zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym obowiązujących we Francji przepisów o konsolidacji podatkowej. Przepisy te pozwalają na tworzenie przez spółki grupy podatkowej, występującej jako jeden podatnik. Sprawa Société Papillon ma rozstrzygnąć, czy są one zgodne z zasadą swobody działalności gospodarczej.

Więcej www.taxnews.pl

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA. Od dziś do 14 września w Krakowie potrwa VI Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji. Organizatorami kongresu są Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych oraz Krakowska Szkoła Wyższa. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Prawna.

Więcej www.pikw.pl

SZKOLENIE DLA BEZROBOTNYCH W PIŃCZOWIE. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie wspólnie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie zapraszają na szkolenie osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 17 września o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, przy ulicy Złotej 7. Omówione zostaną tematy dotyczące rejestracji działalności, wyboru formy opodatkowania, zasad udzielania dotacji dla osób bezrobotnych.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl