Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który w biznesie stawia dopiero pierwsze kroki, nie masz wyjścia – musisz przeczytać ten i kolejne artykuły cyklu o leasingu. Dlaczego? Bowiem banki nie są zbyt szczodre, szczególnie dla młodych, małych firmy, rozpoczynających działalność, o czym prawdopodobnie już się boleśnie przekonałeś.

Korzyści podatkowe

Firmy leasingowe są bardziej wyrozumiałe i mają oferty także dla przedsiębiorców o krótkiej „historii”.

Niewykluczone, że zetknąłeś się już z pojęciami leasing operacyjny i leasing finansowy. Prowadząc firmę, powinieneś znać najważniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami finansowania, bowiem każdy z nich inaczej wpływa na płacone przez nią podatki.

Dla większości przedsiębiorstw leasing operacyjny jest pod tym względem atrakcyjniejszy od finansowego, ponieważ przynosi większe korzyści podatkowe. W koszty uzyskania przychodu firmy, zmniejszające podstawę opodatkowania (im większe koszty, tym niższy podatek) można bowiem wrzucić praktycznie wszystkie wydatki związane z tą formą finansowania, a mianowicie:

● tzw. czynsz inicjalny (to opłata pobierana przy zawarciu umowy leasingu – w przypadku leasingu auta wynosi zwykle 10 – 20 proc. jego wartości netto, co może się okazać niebagatelną kwotą w rozliczeniach z fiskusem),

● całą ratę leasingową (miesięczna opłata dla leasingodawcy zwykle stanowi ok. 2-3 proc.),

● wszelkie opłaty manipulacyjne i prowizje związane z umową,

● wszystkie koszty związane z codziennym użytkowaniem rzeczy wziętej w leasing (paliwo, ubezpieczenie, konserwacja, przeglądy itd.).