Podatnik, który otrzymuje w darowiźnie udziały w firmie lub całe przedsiębiorstwo, musi się rozliczyć z fiskusem. Obowiązki podatkowe będą zależały od tego, kto i komu przekazuje darowiznę oraz co jest jej przedmiotem.
Czy istotna jest data przekazania darowizny

Spółka odkupiła, w celu umorzenia, udziały od wspólników. Wspólnicy w 2010 roku otrzymali te udziały w drodze darowizny. Czy dla ustalenia kosztów istotny jest moment przekazania darowizny?

Czy umowa darowizny jest objęta PIT

Podatnik posiada udziały w spółce z siedzibą w Danii, która jest odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. Chce przekazać darowizną wszystkie udziały na rzecz spółki cypryjskiej. Czy od takiej darowizny trzeba naliczyć podatek dochodowy?

Czy przekazanie firmy jest opodatkowane VAT

Jesienią podatniczka zamierza darować synowi aktem notarialnym przedsiębiorstwo. Podatniczka jest podatnikiem VAT czynnym. Darowizna obejmować będzie maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki trwałe, oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (logo), a przejęci zostaną także pracownicy. Czy od takiej darowizny trzeba naliczyć VAT?

Czy darowizna wpływa na koszty

Podatniczka zamierza darować siostrze zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W skład darowizny będą wchodziły m.in. środki trwałe, towary handlowe i wyposażenie. Darowane środki trwałe podlegają amortyzacji u podatniczki, wyposażenie w całości zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Czy darowizna wpłynie na rozliczenie kosztów?

Czy obdarowany rozlicza się z fiskusem

Podatnik otrzyma od brata firmę w darowiźnie. Przejmie m.in. długi przedsiębiorstwa, które wynoszą 100 tys. zł. Czy to on jako obdarowany musi rozliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych?

Czy darowizna sprzętu jest zwolniona

Od dwóch lat podatnik prowadzi gospodarstwo rolne. Zajmuje się uprawą roślin w szklarniach. Planuje zamknięcie biznesu i podarowanie specjalistycznych urządzeń znajomemu, który prowadzi zbliżoną działalność gospodarczą. Czy do takiej darowizny można zastosować zwolnienia podatkowe?

Czy każda darowizna jest opodatkowana

Podatniczka jest wspólnikiem spółki jawnej. Pozostali wspólnicy, których udziały są równe i wynoszą po 1/4, to mąż i rodzice. Ojciec zamierza darować podatniczce ogół praw i obowiązków z tytułu udziału w spółce, ale nie przejmie ona długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy. Udział podatniczki zwiększy się do 2/4. Czy od takiej darowizny trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe wywołuje darowizna firmy.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.