Trzy pytania do MACIEJA GRELI, doradcy podatkowego w kancelarii Gide Loyrette Nouel- Jakie składki ZUS płatnik uwzględnia w PIT-11?
EWA MATYSZEWSKA
MACIEJ GRELA
W informacji PIT-11 płatnik powinien wykazać potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, które podatnik może odliczyć od dochodu, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik może odliczyć od podatku.
Reklama
W jaki sposób płatnik powinien uwzględnić te składki?
Składki na ubezpieczenia społeczne płatnik powinien wykazać w części E formularza, w poz. 76, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być wykazane w tej samej części, w poz. 78.
Od 2009 roku, w nowym PIT-11 (wersja 17) pojawiły się rubryki (poz. 77 i 79), w których płatnik powinien uwzględnić podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzone na rzecz podatnika w ramach zagranicznych systemów ubezpieczeń społecznych (tj. państw UE, EOG lub Szwajcarii).W PIT-11 płatnik nie powinien wykazywać składek, których podstawę wymiaru stanowi przychód wolny od podatku.
W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczeniu podlega tylko 7,75 proc. podstawy składki i tylko taką kwotę płatnik powinien podać w PIT-11, mimo że pełna kwota odprowadzanej w 2009 roku składki wynosiła 9 proc. Przy sporządzaniu PIT-11 warto pamiętać, że maksymalna roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, powyżej której składki te nie są naliczane, w 2009 roku wyniosła 95 790 zł.
Jak dane z PIT-11 podatnik wykorzysta w swoim PIT?
Dane z otrzymanego PIT-11 będą stanowić dla podatnika podstawową informację, potrzebną do sporządzenia rocznego zeznania (PIT-37 lub PIT-36). W większości przypadków przygotowanie zeznania przez podatnika będzie się w zasadzie ograniczać do odpowiedniego przepisania pozycji z PIT-11 do zeznania (a czasem zsumowaniu danych z kilku informacji PIT-11). Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z PIT-11 powinny być przeniesione odpowiednio do poz. 93 i 110 PIT-37 lub poz. 139 i 176 PIT-36.