Firma nie musi opłacać zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc. Przedsiębiorcy, którzy podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i są opodatkowani albo według zasad ogólnych, albo jednolitą 19-proc. stawką podatku, mają prawo dokonać wyboru formy rozliczeń z fiskusem w trakcie roku podatkowego. Podatnik, który spełnia określone warunki, może wybrać kwartalny sposób rozliczeń i wpłacać podatek dochodowy tylko cztery razy w roku. Wystarczy, że zawiadomi o tym na piśmie urząd skarbowy. Dziś mija termin na złożenie takiego zawiadomienia.

W tym roku podatnicy mieli więcej czasu na złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu rozliczeń. Zasadą jest, że zawiadomienie składa się do 20 lutego. Ponieważ w tym roku termin ten przypadł w sobotę, uległ on wydłużeniu do poniedziałku, co oznacza, że podatnicy mogą jeszcze dziś złożyć odpowiednie zawiadomienie w urzędzie skarbowym.