Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą wybrać kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego. Wystarczy, że do 22 lutego zawiadomią o tym urząd skarbowy.
Przedsiębiorcy, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach wybranego sposobu opodatkowania – tzn. zasady ogólne lub jednolity 19-proc. podatek liniowy – mogą również dokonać wyboru formy rozliczeń z fiskusem w trakcie roku podatkowego. Podatnik nie musi opłacać zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc. Jeżeli spełnia określone warunki i wybierze kwartalny sposób rozliczeń, może wpłacać podatek tylko cztery razy w roku. Natomiast przedsiębiorca, który chce się pozbyć żmudnego obowiązku wyliczania kwoty należnych zaliczek, może opłacać je w sposób uproszczony, tzn. w stałej wysokości przez cały rok podatkowy.

Mały podatnik