Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie będą podlegały umowy spółki i ich zmiany, w przypadku gdy są związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części. Obecnie wyłączenie to związane jest z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, m.in. oddziału spółki kapitałowej. Zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, którą wczoraj przyjął Senat.

Nowelizacja ujednolica zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) umów sprzedaży zawieranych pomiędzy rezydentami i nierezydentami. Ponadto zrównuje sytuację międzynarodowych firm inwestycyjnych z sytuacją polskich instytucji finansowych sprzedających prawa majątkowe. Zwolnieniem z PCC objęta została sprzedaż instrumentów finansowych, zagranicznym firmom inwestycyjnym lub dokonywana za pośrednictwem tych firm, a także sprzedaż dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa majątkowe zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.

Ponieważ Senat nie wniósł poprawek, ustawa trafi do podpisu prezydenta.