O 1562 zł zmalał limit przychodów z najmu, po przekroczeniu którego podatnicy muszą płacić ryczałt według wyższej stawki.
Stawka ryczałtu z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, dla podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, wynosi 8,5 proc., gdy przychody nie przekraczają 4 tys. euro, natomiast po przekroczeniu tej kwoty stosuje się stawkę 20-proc. Do przeliczenia kwot wyrażonych w euro stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez NBP, obowiązujący 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2009 r. zmieni się limit dla najmu. Z ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) wynika, że podatnicy od najmu mieszkań płacą podatek według stawki 8,5 proc. do momentu, gdy ich przychód nie przekroczy 4 tys. euro. Powyżej tej kwoty płaci się podatek według stawki 20 proc. Zasady przeliczania limitu są takie same jak przedstawione dla ryczałtu przy działalności gospodarczej. A zatem limit ten wyniesie w 2009 roku 13 510 zł (4000 x 3,3775 = 13 510). W roku 2008 jest to 15 072 zł. Limit ten zatem zmalał o 1562 zł.
Biorąc pod uwagę fakt, że najniższy próg w ryczałcie obowiązuje jedynie do momentu przekroczenia rocznego limitu przychodów w wysokości 13 510 zł (limit na 2009 rok), jak również to, że od roku 2009 zmianie ulegną stawki podatkowe w PIT (18 i 32 proc. zamiast 19, 30 i 40 proc.), dla podatników zarabiających na najmie, w wielu przypadkach opodatkowanie przychodów podatkiem ryczałtowym przestanie być opłacalne.
Dlatego można się spodziewać, że wprowadzenie 18- i 32-proc. skali podatkowej spowoduje, że podatnicy uzyskujący wysoki przychód (np. wynajmujący mieszkania w korzystnych lokalizacjach lub wynajmujący wiele mieszkań) wybiorą opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
PRZYKŁAD: ZMIANA STAWKI
Podatnik wynajmie w 2009 roku mieszkanie. Zgodnie z umową co miesiąc otrzymywał z tytułu najmu przychód w wysokości 2000 zł.
Podatnik od stycznia do czerwca 2009 r. uzyska przychody z najmu wynoszące 12 000 zł (2000 zł x 6 miesięcy = 12 000 zł). W tym okresie powinien zatem płacić co miesiąc ryczałt w wysokości 170 zł (2000 zł x 8,5 proc. = 170 zł). Ostatni raz ryczałt w tej wysokości zapłaci 20 lipca, płacąc go za czerwiec. Limit, wynoszący 13 510 zł, spowoduje obowiązek zastosowania u podatnika wyższej 20-proc. stawki ryczałtu już od lipca.
Od stycznia do lipca przyszłego roku podatnik otrzyma bowiem z tytułu najmu 14 000 zł (2000 zł miesięcznie x 7 miesięcy = 16 000 zł). Dla wyliczenia ryczałtu za lipiec 2009 r. wynajmujący będzie musiał najpierw wspomniany limit 13 510 zł pomniejszyć o 12 000 zł, a więc o przychód osiągnięty od stycznia do czerwca włącznie. Po odjęciu tych dwóch kwot podatnik otrzyma 1510 zł (13 510 zł - 12 000 zł = 1510 zł). Od 1510 zł trzeba teraz obliczyć ryczałt według stawki 8,5-proc. Będzie on wynosił 128,35 zł (1510 zł x 8,5 proc. = 128,35 zł). Następnie od zsumowanych przychodów osiągniętych od stycznia do lipca, czyli od 14 000 zł, trzeba odjąć limit 13 510 zł, co daje 490 zł. Od tej kwoty trzeba obliczyć ryczałt według 20-proc. stawki podatku. Ryczałt ten wyniesie 98 zł (490 zł x 20 proc. = 98 zł). Teraz pora na wyliczenie kwoty ryczałtu do zapłaty za lipiec, czyli ryczałtu, który zapłacić trzeba do 20 sierpnia. W tym celu podatnik musi dodać obie kwoty ryczałtu, dotyczące sierpnia obliczone z zastosowaniem obu stawek podatku. Po zsumowaniu kwoty 128,35 zł oraz 98 zł otrzymamy 226,35 zł (128,35 zł + 98 zł). Do 20 sierpnia podatnik powinien zatem wpłacić 226 zł ryczałtu (z uwagi na konieczność zaokrąglenia do pełnych złotych). Z kolei za sierpień-listopad ryczałt miesięczny wyniesie 400 zł (2000 zł za miesiąc x 20 proc. = 400 zł).
8,5 proc.
wyniesie stawka podatku, gdy przychód nie przekroczy 4 tysięcy euro