Procentowe udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 36,94 proc. Szczegółowy wykaz poszczególnych kwot z tytułu udziału w PIT dostępny jest na stronie internetowej resortu finansów, w biuletynie informacji publicznej. Z wykazu wynika, że do gmin w 2010 roku ma trafić ponad 20,8 mld zł.

W przypadku powiatów i województw resort przypisał planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do poszczególnych jednostek. Podkreślił jednak, że informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z PIT ma charakter jedynie informacyjno- -szacunkowy.