Zastrzyki lecznicze nie są zabiegiem rehabilitacyjnym. Jednak wydatki na nie można odliczyć od dochodu, tak jak wydatki na leki.
Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła, jak należy w ramach ulgi rehabilitacyjnej rozliczyć wydatki poniesione na iniekcje (zastrzyki) leku do oka. W analizowanym przypadku niepełnosprawna podatniczka choruje na rzadką chorobę oczu, która nie jest w Polsce leczona lekami refundowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Choroba jest leczona odpłatnie przez podawanie (iniekcje) leku do ciała szklistego oka.
Według katowickiej izby, wydatku poniesionego na iniekcje nie można zakwalifikować jako wydatku na zabieg rehabilitacyjny, lecz jako zabieg o charakterze medycznym, innym niż rehabilitacyjny. Tym samym podatniczce nie przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatku na tego rodzaju zabieg.
Katowicka izba zastrzegła jednak, że osoba niepełnosprawna może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo) i jeżeli osoba ta posiada dokumenty (faktury) stwierdzające poniesienie wydatku na zakup leków.
Zatem wydatki na zastrzyki jako leki pomniejszą dochód podatniczki.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 czerwca 2009 r. (nr IBPBII/1/415-286/09/MCZ).