Trudno dziś wyobrazić sobie medialne wydarzenie bez zaangażowania sponsora. Sponsor skupia się na promowaniu różnego rodzaju imprez, wspieraniu artystów, twórców czy sportowców, dając pieniądze na określone cele.

Sponsoring to dwustronna umowa zobowiązaniowa, która łączy dwa podmioty – sponsora i sponsorowanego. Problem powstaje przy opodatkowaniu sponsoringu.

– Jeśli sponsoring mieści się w zakresie wykonywanej przez sportowców działalności gospodarczej, zobowiązani są oni wystawić fakturę VAT dokumentującą wykonanie usługi – twierdzi Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Gdyby zaś umowa sponsoringu uznana była jako niezwiązana z działalnością, której zawodnicy mogą w ogóle nie prowadzić, prawidłowe wydaje się być założenie, że osiągnięty przychód powinien zostać zakwalifikowany jako pochodzący z działalności wyko- nywanej osobiście.

– W tym ostatnim przypadku wystawienie faktury VAT nie wchodzi w grę – dodaje Paweł Jabłonowski.

Mając na uwadze podatek od towarów i usług, dwojako może się przedstawiać także sytuacja po stronie sponsora. W przypadku gdy w ramach zawartej umowy jest on zobowiązany jedynie do świadczenia pieniężnego w zamian za świadczone usługi reklamowe, to sytuacja taka nie rodzi po jego stronie jakichkolwiek obowiązków związanych z VAT.