Rolnik sprzedający artykuły pochodzące z własnej produkcji nie musi stosować kasy fiskalnej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, jak rolnik powinien ewidencjonować sprzedaż artykułów pochodzących z jego gospodarstwa.
Według bydgoskiej izby skarbowej podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.
W konsekwencji dokonywana przez podatnika jako rolnika ryczałtowego sprzedaż artykułów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. W tym też zakresie nie powstanie wobec podatnika obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów na potrzeby tego podatku.
Tym samym rolnik nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej artykułów pochodzących z jego gospodarstwa.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 stycznia 2010 r. (nr ITPP1/443-1043/09/AJ).