Autentyczny przewodnik

W praktyce podatnicy często korzystają z możliwości odliczenia w maksymalnej kwocie wydatków na przewodnika lub psa przewodnika. Maksymalny limit na każdą z tych kategorii wydatków to 2280 zł rocznie.

W przypadku korzystania z ulgi na przewodnika lub psa przewodnika urzędnik skarbowy może poprosić podatnika o udowodnienie, że faktycznie posiada on psa, który został odpowiednio przeszkolony, albo że podpisał umowę z osobą, która jest jego przewodnikiem. Bez udowodnienia tych faktów ulga rehabilitacyjna może zostać podatnikowi odebrana.

Wydatki wyższe niż 100 zł

Osoby niepełnosprawne odliczą od swojego dochodu również wydatki na leki. Jednak odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Zatem tylko wydatki przekraczające 100 zł w miesiącu będą mogły być odliczone w rocznym PIT.

Leki musi przepisać lekarz

Aby wydatki na leki odliczyć od dochodu, trzeba będzie pójść do lekarza specjalisty. Od dochodu odlicza się bowiem tylko te wydatki na leki, które zlecił przyjmować stale lub czasowo lekarz specjalista. Na przykład leków na serce nie może wypisać internista, tylko kardiolog. Urzędy skarbowe podkreślają, że zaświadczenie od lekarza przy odliczaniu wydatków na leki będzie potrzebne podatnikowi tylko wówczas, gdy urząd skarbowy poprosi o jego przedstawienie.