■  SZKOLENIE DLA PODATNIKÓW. Dziś w siedzibie Urzędu Skarbowego w Lubaniu, przy ul. Starej 1 pok. 403, odbędzie się szkolenie dla podatników z tematów: VAT zmiany w ustawie obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. - godz. 12.00; zasady opodatkowania PIT odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - godz. 14.00.

Więcej www.is.wroc.pl

■  SPOTKANIE W URZĘDZIE SKARBOWYM. W Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się dziś szkolenie dla podatników. Tematyka spotkania obejmuje: zagadnienia dotyczące rozliczenia PIT za 2007 rok oraz zmiany w VAT wchodzące w życie 1 stycznia 2008 r. Początek spotkania o godz. 13.00.

Więcej www.is.waw.pl

■  OPODATKOWANIE SPADKÓW I DAROWIZN. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu poprowadzą dziś spotkanie, na którym omówią nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn. Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kętach, Rynek 7. Rozpoczęcie zajęć o godz. 10.00.

Więcej www.iskrakow.krak.pl

■  NADWYŻKA FINANSOWA W SAMORZĄDACH. Ministerstwo Finansów poinformowało, że po trzech kwartałach 2007 r. jednostki samorządu terytorialnego odnotowały nadwyżkę w wysokości 13,7 mld zł. Na ten rok planowany jest deficyt w wysokości 11,7 mld zł. Wzrosły wydatki na inwestycje w samorządach, jednak w gminach i powiatach wydatki na inwestycje były mniejsze w stosunku do wydatków z roku ubiegłego. Dochody jednostek za trzy kwartały tego roku wyniosły ponad 98 mld zł, co stanowiło 76,3 proc. planowanej kwoty dochodów na ten rok.

Więcej www.mf.gov.pl

■  UBEZPIECZENIE DORADCÓW PODATKOWYCH. Doradcy podatkowi mogą składać wnioski dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC na 2008 rok za pomocą systemu do elektronicznej obsługi wniosków.

Więcej www.kidp.pl

■  PROTOKÓŁ DO UMOWY. Postanowienia protokołu do umowy podatkowej zawartej przez Francję i Japonię znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2008 r. Zgodnie z postanowieniami protokołu, dywidendy zostaną zwolnione z podatku źródłowego. Protokół wprowadza też 0-proc. stawkę podatku źródłowego na należności licencyjne.

Więcej www.taxnews.pl