Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości, gdy spełnią określone warunki.
PORADA
Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową posiadają dwa mieszkania. W jednym zameldowana jest żona, w drugim mąż.