Rozwój rynku outsourcingowego już w 2010 roku da zatrudnienie tysiącom księgowych. Muszą oni jednak zadbać o swoje kwalifikacje oraz znajomość języków, szczególnie tych nietypowych.

Według Marka Grodzińskiego, dyrektora Centrum BPO Capgemini, członka European Management, do Polski powinniśmy przyciągać inwestycje, w których potrzebna jest fachowa wiedza oraz znajomość europejskich języków, w tym mniej popularnych, jak szwedzki, duński czy holenderski. Ekspert wyjaśnia, że w centrum BPO Capgemini rekrutacja na stanowiska księgowe trwa cały rok.

– Zatrudniamy i poszukujemy głównie absolwentów uczelni ekonomicznych oraz osób z bardzo dobrą znajomością języków obcych. Wynika to z faktu, że firma obsługuje klientów w 29 językach – twierdzi nasz rozmówca. Marek Grodziński podkreśla również, że w związku ze wzrostem specjalizacji i postępującego zaawansowania procesów, mile widziane są kwalifikacje księgowe potwierdzone przez międzynarodowe certyfikaty (ACCA, CPA itp.).

Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO Poland, członek zarządu ABSL, dodaje, że im mniej spotykany język zna księgowy, tym ma większe szanse na zatrudnienie.

Wysokie kwalifikacje

Łukasz Gajewski, prezes spółki Target BPO oraz Fundacji Instytut Outsourcingu, potwierdza duże zapotrzebowanie na specjalistów ze znajomością języków. Podkreśla, że branża potrzebuje osób, które nie tylko mają doświadczenie i wiedzę, lecz także umieją porozumieć się z klientami w ich rodzimym języku. Ekspert zwraca również uwagę, że coraz więcej przedsiębiorstw przekazuje outsourcerom zadania znacznie wykraczające poza prostą rachunkowość. Dlatego firmy będą poszukiwać pracowników księgowych w dwóch kategoriach. Po pierwsze, niezbędni będą menedżerowie, którzy będą bezpośrednio kontaktować się z klientem, dokonywać audytu, doradzać, planować procesy i zarządzać zespołami. Po drugie, niezbędni będą specjaliści księgowi, którzy będą odpowiedzialni za realizację konkretnych zadań związanych z księgowością.

– Stawiajmy na ekspertów, a nie tzw. wklepywaczy oraz na inwestycje wymagające wysokich kompetencji – podkreśla Łukasz Gajewski. Dodaje, że aby ten cel osiągnąć, konieczna jest modyfikacja edukacji akademickiej w kierunku systemu bardziej technicznego, nastawionego na umiejętności praktyczne.

Praca w grupie

Natomiast według Krystiana Bestry istotną cechą, która pozwoli wybić się w procesie rekrutacji i zdobyć wyższe stanowisko, jest wiedza z zakresu analizy finansowej. Wartościowe są również umiejętności przedstawienia wyników analiz w postaci prezentacji multimedialnych oraz zdolność obsługi systemów ERP (SAP, Oracle).

Z kolei Jacek Levernes, dyrektor zarządzający Hewlett Packard Global Business Services w Europie, prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), twierdzi, że język angielski jest standardem, musi się nim posługiwać cała nasza kadra. Kluczowa jest znajomość drugiego języka europejskiego. Najczęściej poszukujemy specjalistów władających językiem niemieckim, francuskim, hiszpańskim. Mamy również takie projekty, przy których niezbędna jest znajomość portugalskiego, holenderskiego lub języków skandynawskich.

Natomiast obok znajomości języków stawia na umiejętność pracy w grupie i odnajdywania się w strukturach organizacji.

– Wiele osób, które wybierają rachunkowość jako kierunek studiów, nie potrafi współpracować z innymi osobami w zespole i poruszać się w świecie korporacji – twierdzi nasz rozmówca. Dodaje, że takie umiejętności są niezwykle ważne w firmie, która działa w ramach dużej organizacji.

Jacek Levernes zwraca uwagę również na zapotrzebowanie na specjalistów z coraz większym doświadczeniem. Dopiero pięć, dziesięć lat przepracowanych w zawodzie pozwala nabyć odpowiednią wiedzę, by zarządzać procesami wymagającymi szerokiej perspektywy.