Czy wynajem samochodu opodatkować ryczałtem

Przedsiębiorca zamierza wynajmować samochody osobowe oraz inne środki transportu. Czy uzyskane przychody z najmu może opodatkować ryczałtem?

TAK

Podatnik, który zarejestruje działalność gospodarczą w zakresie najmu lub dzierżawy, ma wybór formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. Przedmiotem najmu rzeczy ruchomych w ramach prowadzonej działalności mogą być auta osobowe i inne środki transportu. Oprócz opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz liniowej 19-proc. stawki podatku może wybrać również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie ponosił dużych kosztów związanych z utrzymaniem wynajmowanych rzeczy, to wtedy opłacalny może być właśnie podatek ryczałtowy. Przepisy określają, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze składników majątku (np. rzeczy ruchome, takie jak narzędzia) związanych z działalnością gospodarczą opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 8,5 proc., natomiast przychody z wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1) oraz pozostałych środków transportu (PKWiU 71.2), są opodatkowane stawką 17 proc.

Podstawa prawna

Art. 8 ust. 1; art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ust. 1 pkt 3 lit. i) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

Czy przedsiębiorca rozliczy prywatny najem

Czy wydatki na wynajęty lokal są kosztem

Czy trzeba płacić podatek, gdy nie wpłynął czynsz

Czy dzierżawa gruntów rolnych jest działalnością

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczać wynajem w firmie.