Polski rezydent, który zarejestrował w Niemczech firmę i ma tam stałą placówkę oraz prowadzi większość działalności, zapłaci niemiecki podatek.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargi kasacyjne przedsiębiorcy, który zarejestrował działalność na terenie Niemiec. Sąd potwierdził, że niemiecka firma budowlana podatnika jest zakładem w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z tym zyski z niej podlegają w całości opodatkowaniu w Niemczech, a nie w Polsce.
Jak wyjaśniła sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, organy podatkowe oraz sąd I instancji błędnie zinterpretowały przepisy umowy polsko-niemieckiej. Dochód polskiego rezydenta z działalności prowadzonej na terenie Niemiec może być opodatkowany niemieckim podatkiem, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność przez położony tam zakład. Zakład to stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Wymienione w dalszej części przepisu miejsca, tj. filia, biuro, fabryka itp., mają charakter przykładowy.
W związku z tym, jeżeli podatnik zarejestrował firmę w Niemczech, przez którą wykonywał większość swojej działalności, miał tam stałą placówkę, to prowadził zakład. Zdaniem NSA zastrzeżenie, że plac budowy jest zakładem tylko w przypadku, gdy prace trwają dłużej niż 12 miesięcy odnosi się do sytuacji, gdy nie ma biura czy filii.
Podatnik mieszkał na stałe w Polsce i był polskim rezydentem podatkowym. Miał też firmę w Niemczech, gdzie świadczy usługi budowlane. Początkowo za lata 2004–2006 podatnik rozliczył się w Polsce. Jednak niemiecki fiskus uznał, że od niemieckiej działalności powinien płacić podatek w Niemczech. Przedsiębiorca go zapłacił, a w Polsce wystąpił o stwierdzenie nadpłaty.
Polski fiskus uznał, że niemiecka firma podatnika nie jest zakładem w rozumieniu ani starej, ani obowiązującej obecnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90). W jego ocenie prace budowlane stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy. Podatnik nie prowadził swoich prac na terenie Niemiec przez okrągły rok.
Wyroki są prawomocne.
Sygn. akt II FSK 1421-1422/08