Pracownik, który otrzymał darowiznę od szefa, nie musi płacić od niej PIT, ale konieczne będzie rozliczenie podatku od darowizny.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak pracownik powinien rozliczyć darowiznę otrzymaną od pracodawcy. Pracownik spółki znalazł się w bardzo trudnej sytuacji materialnej ze względu na poważną chorobę dziecka. Zakład pracy postanowił udzielić wsparcia finansowego w postaci darowizny w wysokości 2,5 tys. zł.
Według warszawskiej izby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.