22 proc.

Przy sprzedaży łyżworolek oraz innego podobnego sprzętu sportowego stosuje się 22-proc. stawkę VAT. Aby określić właściwą stawkę VAT na sprzedawane produkty, należy odpowiednio zakwalifikować wyroby na podstawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług. W klasyfikacji tej wyszczególniono kategorię - sprzęt sportowy (PKWiU 36.40.1), a w niej pozycję: wrotki i łyżworolki (PKWiU 36.40.11-55). Łyżworolki oznaczono symbolem PKWiU 36.40.11-55.20.

Sprzęt sportowy, jak łyżworolki nie został określony w żadnych przepisach ustawy o VAT ani w przepisach rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy jako opodatkowany preferencyjną stawką lub zwolniony z podatku. W takim przypadku należy stosować do sprzedaży łyżworolek art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22 proc. Należy też pamiętać, że towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 proc., z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejścia w życie ustawy o VAT nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem, jeżeli nie zostały określone w ustawie.

BOGDAN ŚWIĄDER

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).