Umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta nie powoduje powstania u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.
INTERPELACJA
Podatnicy, którzy ogłaszają upadłość konsumencką, nie zapłacą podatku dochodowego. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12854).