INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu rozstrzygnął, czy w przypadku przekazania nieruchomości w formie darowizny w działalności gospodarczej na rzecz synów wystąpi podatek dochodowy.

W omawianym przypadku podatnik nabył wraz z żoną nieruchomość z przeznaczeniem do wykorzystania na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie handlu i gastronomii. Od 1998 roku aż do dziś nieruchomość była modernizowana i rozbudowywana. Podatnik chce przekazać synom w formie darowizny tę nieruchomość, w której to prowadzi działalność gospodarczą i którą dalej będzie prowadził.

Przekazanie darowizny synom nie będzie podlegało PIT. Według poznańskiej izby w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne tytułem darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zatem darowizna nieruchomości nie prowadzi do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 września 2008 r. (nr ILPB1/415-415/08-2/AG)