Podatniczka w czerwcu 2009 r. przekazała 1 tys. zł na budowę nowego kościoła.

– Czy to prawda, że jest to tzw. darowizna kościelna odliczana bez limitu – pyta pani Anna z Wrocławia.

Nie. W tym przypadku podstawą odliczenia nie będą ustawy kościelne. Taka darowizna co do zasady może być również odliczona w zeznaniu rocznym, ale w granicach limitu, na podstawie ustawy o PIT.

Trzeba pamiętać, że obecnie obowiązują dwa rodzaje darowizn odliczanych od dochodu. Różnica między nimi jest taka, że jedna jest ograniczona limitem, a druga nie. Jednym z rodzajów darowizny limitowanej jest darowizna na cele kultu religijnego. Cel ten nie jest jednak tożsamy z celem, na jaki musi być przeznaczona darowizna kościelna odliczana bez limitu. W tym przypadku odliczeniu podlega kwota przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych.

Cel kultu religijnego jest szerszy. Podatnik może odliczyć pieniądze czy darowizny rzeczowe związane ze swoim wyznaniem. Dla przykładu darowizna limitowana może zostać wykorzystana na budowę kościoła, remont dachu, bieżące wydatki parafii i kościoła, takie jak kwiaty, środki czystości itp. Na podatniku nie ciąży obowiązek przedstawiania sprawozdania z wykorzystania pieniędzy. Inaczej jest w przypadku darowizny odliczanej bez limitu. Tu ustawodawca wskazuje bardziej konkretny cel: działalność chartytatywno-opiekuńczą. Jej definicję można znaleźć w przepisach dotyczących poszczególnych kościołów. Dla przykładu działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła katolickiego obejmuje m.in. prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki, prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek.