Ministerstwo Finansów przygotowało broszurę informacyjną, w której wyjaśnia, jak podatnicy mogą się ubiegać o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Z ministerialnymi wyjaśnieniami można się zapoznać na stronie internetowej (www.mf.gov.pl).

Od 1 stycznia 2010 r. podatnicy VAT mogą się ubiegać o zwrot VAT zapłaconego w cenie nabywanych towarów lub usług w innym państwie członkowskim (w państwie członkowskim zwrotu), składając wniosek w formie elektronicznej w państwie członkowskim siedziby, za pośrednictwem portalu elektronicznego, utworzonego przez to państwo członkowskie. Zasady te dotyczą wniosków składanych po 31 grudnia 2009 r.

Resort przypomina, że o zwrot może się ubiegać podatnik VAT. Podatek zawarty jest w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług lub zapłacony w związku z zaimportowaniem towarów w innym kraju Unii, wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w Polsce.

Aby otrzymać zwrot VAT, podatnik, za pośrednictwem właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składa do właściwego państwa członkowskiego zwrotu (w którym dokonywał zakupów) wniosek o zwrot podatku, wykorzystując stworzony w tym celu specjalny portal elektroniczny. Wniosek należy złożyć nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.