Podatnik, który chce skorzystać z prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, powinien samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe.
Podatniczka od stycznia 2009 r. wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim. Chciałaby, aby rozliczenie podatkowe za ten rok sporządził za nią pracodawcą.
– Czy jeżeli zdecyduję się na rozliczenie podatku przez pracodawcę, będę mogła skorzystać z ulgi na córkę – pyta pani Anna z Polic.
Pracodawca niestety nie ma już możliwości odliczania na wniosek pracowników ulgi prorodzinnej w rocznym obliczeniu podatku na druku PIT-40. Jeżeli zatem podatniczce przysługuje prawo do ulgi, powinna ją odliczyć w samodzielnie sporządzonym zeznaniu podatkowym.
W opisanej sytuacji dokona tego na druku PIT-37, czyli przeznaczonym dla podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach (tj. według skali podatkowej) z tytułu m.in. stosunku pracy. Do zeznania podatkowego należy dołączyć druk PIT/O – czyli informację o przysługujących ulgach.
W przeciwnym wypadku, tzn. jeżeli podatnikowi uprawnionemu do ulgi prorodzinnej podatek rozliczy pracodawca na PIT-40, nie oznacza to, że ulga przepadnie. Będzie można ją odliczyć, składając samodzielnie zeznanie PIT-37. W takim wypadku zeznanie podatnika zastępuje rozliczenie dokonane przez pracodawcę, w którym ulga nie mogła być uwzględniona.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).