Podatniczka od stycznia 2009 r. wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim. Chciałaby, aby rozliczenie podatkowe za ten rok sporządził za nią pracodawcą.

– Czy jeżeli zdecyduję się na rozliczenie podatku przez pracodawcę, będę mogła skorzystać z ulgi na córkę – pyta pani Anna z Polic.

Pracodawca niestety nie ma już możliwości odliczania na wniosek pracowników ulgi prorodzinnej w rocznym obliczeniu podatku na druku PIT-40. Jeżeli zatem podatniczce przysługuje prawo do ulgi, powinna ją odliczyć w samodzielnie sporządzonym zeznaniu podatkowym.

W opisanej sytuacji dokona tego na druku PIT-37, czyli przeznaczonym dla podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach (tj. według skali podatkowej) z tytułu m.in. stosunku pracy. Do zeznania podatkowego należy dołączyć druk PIT/O – czyli informację o przysługujących ulgach.

W przeciwnym wypadku, tzn. jeżeli podatnikowi uprawnionemu do ulgi prorodzinnej podatek rozliczy pracodawca na PIT-40, nie oznacza to, że ulga przepadnie. Będzie można ją odliczyć, składając samodzielnie zeznanie PIT-37. W takim wypadku zeznanie podatnika zastępuje rozliczenie dokonane przez pracodawcę, w którym ulga nie mogła być uwzględniona.

Podstawa prawna

Art. 27f ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).