Od 2010 roku biegły sądowy otrzyma wynagrodzenie powiększone o VAT.
Wynagrodzenie przysługujące biegłemu sądowemu podwyższone zostanie od 2010 r. o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności, obowiązujący w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.
Zmiany te wprowadza opublikowana ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. nr 221, poz. 1739).